به عنوان یک کارخانه OEM/ODM حرفه ای، زیدتک از یک سوال ساده متولد شد: چگونه می توانیم بهترین کار را برای ارائه دستگاه های پشتیبانی برای کمک به ترویج روند تغییرات آب و هوا انجام دهیم؟پاسخ ما از طریق تامین شارژر خانگی است.در زندگی ما بسیاری از صاحبان خودرو نگران هستند که پس از خرید خودروهای برقی با مشکل شارژ روزانه و شارژ طولانی مدت مواجه شوند.با این حال، ساخت شبکه های شارژ تجاری به طور کلی از تقاضای شارژ عقب است، بنابراین شارژر خانگی اهمیت بیشتری پیدا می کند.

ادامه مطلب